Zoneterapi

Zoneterapi er en behandlingsform, hvor man med trykpåvirkning på ét sted på kroppen søger at forbedre funktionen et andet sted, genoprette balancen i kroppen og dermed give lindring og forøget velvære. Den mest udbredte form for zoneterapi er fodzoneterapi.

En behandling tager ca. 1 time. Ud fra klientens symptomer stiller zoneterapeuten sin diagnose over, hvor ubalancen er og tilrettelægger sin behandling herefter. Selve zoneterapibehandlingen udføres bl.a. gennem en trykpåvirkning på føddernes over- og undersider og er et samarbejde mellem patient og behandler, da det er vigtigt at komme rundt om det hele menneske for at ”skrue” den rette behandling sammen.  

Zoneterapiens historie går langt tilbage, og er formentlig anvendt i hhv. Kina og Ægypten flere tusinde år f.Kr. Fra begyndelsen af 1900-tallet arbejdede Dr. William Fitzgerald i USA med at inddele foden i 10 vertikale zoner, i 1920-40’erne blev læge Joe Shelby Riley og Eunice Ingram, som var massør, interesseret i Fitzgeralds arbejde og eksperimenterede med zoneterapi som behandlingsform. I 1950’erne blev tyske Hanne Marquardt som var heilpraktiker og sygeplejerske interesseret og uddannede sig i USA og her i Danmark startede den første zoneterapiskole i begyndelsen af 1970’erne.

I 1983 startede Helseskolen i Søborg, hvor Solvejg og Per Lauborg som noget nyt arbejdede med zoneterapi ud fra den kinesiske meridian-teori, som de havde beskrevet i deres bog fra 1982. Begrebet Traditionel Kinesisk zoneterapi opstod og i 2001 blev tkz®foreningen dannet. I dag uddannes zoneterapeuter med traditionel kinesisk vinkel på TKZ-skolen i Varde.

I de senere år er den kinesiske meridianlære blevet en integreret del af behandlingen for mange zoneterapeuter i Danmark og udlandet.

Den store forskel på kinesisk og vestlig opfattelse af zoneterapi er, at man i den vestlige tradition fokuserer på enkeltfunktioner i kroppen (hovedpine, knæsmerter, forstoppelse o.l. – der alle er en slags ”apparatfejl”), mens man i den traditionelle kinesiske zoneterapi – tkz® – kæder symptomerne sammen med organernes funktioner og spørger fx til klientens fordøjelse, vandladning og spisevaner mm. Herved kan zoneterapeuten danne sig et HELHEDSBILLEDE af klientens tilstand. 

Hele Zoneterapiens historie kan læses i Zoneterapeutisk Fagforståelse, udarbejdet i 2013 som et samarbejde mellem FDZ, tkz®foreningen og ZCT. Her beskrives udover historien også teorier og virkemåder, zoneterapi i praksis, beskrivelse af uddannelse, fremlæggelse af dokumentation, politisk status og meget mere.